En förvirrad tid

Droppen var den famösa och omdebatterade P1 Debatt “Hur mycket rasism tål Sverige?”.

Att det i Sverige 2014 finns flera områden som är så känsliga att det är hart när omöjligt att föra en saklig debatt gör mig mycket bekymrad. Demokratin bygger (tror jag nästan alla håller med om) engagerade medborgare som har möjlighet att lyssna till argument för och emot. Granska fakta, tydliggör vilka värderingar som ligger till grund.

Grunden (för mig och den här bloggen) är att det i princip alltid skall föras en saklig debatt. Retoriska grepp kan vara svåra att undvika för politiker, eller nöjes program som till formatet försöker vara debatt-program.